Home>Bedrijven>Over ons>Trias Energetica

Trias Energetica

Uit ideëel oogpunt adviseert Het Energieloket haar klanten volgens het principe van ‘Trias Energetica’. Trias Energetica is een drie-stappen-plan bedoeld voor bedrijven, huishoudens en overheden, om stap voor stap klimaatneutraal te worden. 

Het begrip Trias Energetica is in 1996 geïntroduceerd door Novem, tegenwoordig agentschap.nl, het is een begrip dat door de milieubeweging wordt gebruikt.

De drie stappen zijn:
1.    Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte isolatie.
2.    Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld: wind, zon, biomassa of aardwarmte.
3.    Zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaan. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van de CO2-arme elektriciteit van een afvalverbrandingsinstallatie.

Advies of contact?

Wilt u een afspraak maken? Heeft u advies nodig? Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons weten via het contactformulier.

{{contactform}}