Het begrip Trias Energetica is in 1996 geïntroduceerd door Novem, tegenwoordig agentschap.nl, het is een begrip dat door de milieubeweging wordt gebruikt.

De drie stappen zijn:
1.    Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte isolatie.
2.    Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld: wind, zon, biomassa of aardwarmte.
3.    Zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaan. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van de CO2-arme elektriciteit van een afvalverbrandingsinstallatie.

Advies of contact?

Wilt u een afspraak maken? Heeft u advies nodig? Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons weten via het contactformulier.

{{contactform}}