Home>Scholen>Ons aanbod

Ons aanbod

Voor scholen heeft Het Energieloket een uniek aanbod waarbij de school geen kosten maakt, maar juist geld verdient.

Zonnepanelen hebben een gegarandeerde minimale levensduur van 25 jaar. Het Energieloket verzorgt de levering, plaatsing en inbedrijfstelling van de zonnestroominstallatie voor uw school zonder dat daar voor de school kosten aan verbonden zijn!

Gedurende een periode van 15 jaar wordt de besparing op kosten van elektriciteit gebruikt voor aflossing, monitoring, garanties en periodiek onderhoud van het zonnestroomsysteem. Daarna wordt de school eigenaar van het zonnestroomsysteem en komt gedurende de resterende 10 jaar de volledige opbrengst ten gunste van de school.

Natuurlijk kan de school ook eigen middelen in brengen. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding door de ouders, waarbij een grote en langdurige betrokkenheid tussen ouders en school wordt gerealiseerd. In het rekenvoorbeeld kunt u zien dat dit een direct voordeel voor de school oplevert.

Rekenvoorbeeld

De school heeft een energieverbruik van 9.300 kWh/jaar bij een energieprijs van € 0,23 per kWh. Zij betaalt hiervoor : 9.300 x 0,23 = € 2.140 per jaar (= ca. € 180/mnd.)

Op het dak plaatsen we: 44 panelen van elk 250 Wattpiek. Totaal vermogen van 11 kWp → opbrengst ca. 9.800 kWh/jaar We houden rekening met enig rendementsverlies (5%): jaaropbrengst = 9.300 kWh

De kostprijs van het zonnestroomsysteem is € 17.990. De jaarlijkse kosten voor aflossing, rente en onderhoud bedragen € 1.785 per jaar (= € 148,75 / mnd.)

In de basissituatie gaan we er van uit dat wij de gehele financiering van het geheel verzorgen.

Vanaf het eerste jaar heeft u al een voordeel van ruim € 350 per jaar wat neerkomt op een besparing
van ruim 17 procent op de opgewekte energiekosten.

Advies of contact?

Wilt u een afspraak maken? Heeft u advies nodig? Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons weten via het contactformulier.

{{contactform}}