Zonnepanelen hebben een gegarandeerde minimale levensduur van 25 jaar. Het Energieloket verzorgt de levering, plaatsing en inbedrijfstelling van de zonnestroominstallatie voor uw school zonder dat daar voor de school kosten aan verbonden zijn!

Gedurende een periode van 15 jaar wordt de besparing op kosten van elektriciteit gebruikt voor aflossing, monitoring, garanties en periodiek onderhoud van het zonnestroomsysteem. Daarna wordt de school eigenaar van het zonnestroomsysteem en komt gedurende de resterende 10 jaar de volledige opbrengst ten gunste van de school.

Natuurlijk kan de school ook eigen middelen in brengen. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding door de ouders, waarbij een grote en langdurige betrokkenheid tussen ouders en school wordt gerealiseerd. In het rekenvoorbeeld kunt u zien dat dit een direct voordeel voor de school oplevert.

Advies of contact?

Wilt u een afspraak maken? Heeft u advies nodig? Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons weten via het contactformulier.

{{contactform}}